+48 22 559 11 87 kontakt@biopasja.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu Internetowego „www.BIOPASJA.pl” zawiera zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy prowadzony pod adresem www.biopasja.pl przez BIOPASJA sp. z o.o. ul. Bartycka 24/26/211, 00-716 Warszawa. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć wszystkie dane Klientów i chronić je przed niepożądanymi działaniami osób trzecich.

 

Dane osobowe Klientów pobierane są przez BIOPASJA sp. z o.o. w celu prowadzenia Serwisu Internetowego, a w szczególności:
1) dostosowania serwisu do potrzeb Klientów;
2) realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
3) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego;
4) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji;
5) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz;
6) marketingu usług i towarów oferowanych przez BIOPASJA sp. z o.o. oraz marketingu usług i towarów oferowanych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody).

 

Dane osobowe Klienta wymagane w przypadku dokonywania zakupów i rejestracji w Serwisie Internetowym:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamieszkania;
4) adres e-mail;
5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta.

 

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych prosimy o przesłanie informacji na podany adres e-mail: kontakt@biopasja.pl, lub zadzwonić pod numer: +48 22 559 11 87 lub +48 600 054 302.

 

Dane osobowe Klienta wskazane przy złożeniu zamówienia są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922). Administrator zobowiązany jest udzielić określonych informacji Klientowi, który udostępnił swoje dane. Informacje te powinny obejmować:
1) pełną nazwę i adres siedziby;
2) cel zbierania danych;
3) informacje o prawie dostępu do swoich danych i możliwości ich usunięcia lub modyfikacji;
4) zapewnienie zainteresowanych osób o dobrowolności lub obowiązku podania danych.

Informacje te są przekazywane w momencie ich zbierania, tj. w chwili złożenia zamówienia.

 

Dane osobowe Klientów będą udostępniane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.